Boligstøtte

Kan jeg få boligstøtte i form af boligydelse eller boligsikring, når jeg bor hos Lejerbo?
Når du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Denne hjælp kaldes individuel boligstøtte.

Den boligstøtte du eventuelt kan få, afhænger af huslejens og boligens størrelse, hvor mange I bor sammen og din/jeres samlede indkomst og formue.

Vil du lave en hurtig udregning, kan du gå ind på www.borger.dk. Her kan du også finde flere informationer samt ansøgningsskema.

Du kan også læse mere om boligstøtte på Boligselskabernes Landsforenings hjemmeside.

Det er Udbetaling Danmark, der står for udbetalingen af boligstøtten og dem, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål til din boligstøtte.

OBS! Vær opmærksom på, at der i løbet af 2014 bliver ændret på boligstøtten, så denne går direkte til Lejerbo og dermed bliver trukket fra din husleje. Du vil altså ikke længere modtage boligstøtten på din konto. Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvornår ændringen træder i kraft.

Skal jeg selv fortælle det til Udbetaling Danmark hvis min husleje ændrer sig eller jeg laver om i min bolig?
Nej. Ændrer din husleje sig eller sker der ændringer i din bolig, fx fordi den bygges om, så får Udbetaling Danmark automatisk besked om det fra Lejerbo.

Du modtager altid et brev fra Udbetaling Danmark, hvis der sker ændringer for dig. Husk at tjekke, at oplysningerne i brevet er rigtige.

Bemærk, at du stadig skal give besked til Udbetaling Danmark, hvis der sker andre ændringer i din situation, fx hvis:

  • du flytter – også selv om du har givet besked til folkeregistret.
  • indkomsten for dig eller én, du bor sammen med, ændrer sig.
  • antallet af personer, der bor i boligen, ændrer sig.

Det er vigtigt, at du giver Udbetaling Danmark besked med det samme, så du får det rigtige beløb. Så undgår du at skulle betale penge tilbage.