Glentevej

Adresse

Glentevej 2 - 24, 4270 Høng

Boligtyper

Familiebolig: Rækkehus

Energimærke

Beskrivelse

Afdeling 1071-0 er beliggende et spytkast fra Høng Centret hvor der er mulighed for indkøb og offentlig transport.

Afdelingen er under gennemgribende renovering og alle lejemål vil gennemgå en forvandling og vil komme til at fremstå lyse og venlige i moderne stil.

Der bliver nogle tilgængelighedsboliger i afdelingen.

Klausuler

Det er besluttet at afdelingen gennemgår en omfattende renovering i perioden december 2016 til marts 2018 hvilket vil medføre en væsentlig huslejestigning.
Ved denne kontrakts underskrift gives der samtidig samtykke til, at vi registrerer, opbevarer og benytter det af dig/jer oplyste cpr -nummer. Cpr-nummer benyttes til identifikation, eventuel elektronisk ind- og udbetaling til NemKonto og Betalingsservice, samt til elektronisk kommunikation som f.eks. e-Boks.
Betaling for vask opkræves særskilt efter den enkelte lejers forbrug samtidig med huslejen. Betaling for vask er pligtig pengeydelse i lejeforholdet.
Cykling og motorkørsel på fliser og gangstier er forbudt.
Vedligeholdelse af have, udearealer, maling og vedligeholdelse af udvendigt træværk, herunder evt. havestuer og carporte og lign. henvises til afdelingens til enhver tid vedtagne vedligeholdelsesreglement og husorden.
Hvis overtagelsesdagen falder på en helligdag eller på dagen før en helligdag, udskydes lejemålets begyndelsesdag til den 1. hverdag herefter kl. 12.00.
Der er mulighed for benyttelse af fællesvaskeriet, Fuglevænget 37.
Ved indflytning afholder lejer alle udgifter iforb. med vedligeholdelse, og nødvendig fornyelse af låse og nøgler i boperioden.
Det er kun tilladt at holde almindelige husdyr. Og kun med udlejers skriftlige tilladelse.
Hvis lejer flytter i forbrugsregnskabsperioden, skal lejer betale for beregning/aflæsning af forbrug. Beløbet opkræves i forbindelse med udarbejdelsen af forbrugsregnskabet.

Familiebolig

Type Antal Areal (m2 Husleje (kr.) Indskud (kr.) Ventetid
2 vær. 27 55-67 3.260-4.171 13.750-15.470 3 år - 12 år 4 mdr.
3 vær. 37 66-86 3.860-4.879 15.125-20.625 3 år - 12 år 4 mdr.
4 vær. 15 78-89 3.260-5.039 15.000-20.625 3 år - 12 år 4 mdr.

Detail prop 1

Ledige netop nu: