Udvalg nedsat af hovedbestyrelsen

Demokratiudvalget (stående udvalg)
Formand Gunnar Sørensen
http://demokratiudvalget.lejerbo.dk  


IT udvalget (stående udvalg)
Formand Bent Jacobsen
http://it-udvalget.lejerbo.dk  


Kursusudvalget (stående udvalg)
Formand Bjarne S. Hansen
http://kursusudvalget.lejerbo.dk  


Elevudvalget (stående udvalg)
Formand Børge Olsen
http://elevudvalget.lejerbo.dk  


Lønudvalget (stående udvalg)
Formand Bent Jacobsen
http://loenudvalget.lejerbo.dk  


Forsikringsudvalget (ad hoc udvalg)
Formand Gunnar Sørensen
http://forsikringsudvalget.lejerbo.dk/  


Byggestrategiudvalget (stående udvalg)
Formand Jan Hyttel
http://byggestrategiudvalget.lejerbo.dk /


Styregruppen for Almen Indkøb (ad hoc)
Formand Finn Holten
http://almenindkoeb.lejerbo.dk  

Udvalgsreferater

Udvalg under HB